Adatvédelmi tájékoztató


Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Utolsó módosítás: 2019.07.15.

Általános rendelkezések

Takács Miklós egyéni vállalkozó (Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70., Adószám: 69933604-1-25) (továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


A Szolgáltató – mint a https://expertm.hu és https://feed.expertm.hu weboldalak (továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a regisztrált és nem regisztrált tagokat, látogatókat, megrendelőket (továbbiakban: Felhasználók) a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.


A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek című dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.


A Szolgáltató bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.


A Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


A Weboldalon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamennyi funkcióját használni.


A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldal Szolgáltatásának igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása során az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.


Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai, kapcsolat

Név: Takács Miklós egyéni vállalkozó
Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70.
Képviselő neve: Takács Miklós
Nyilvántartási szám: 53896801
Adószám: 69933604-1-25
Telefonszám: +36-20/366-4462 (nem telefonos ügyfélszolgálat)
E-mail: feed.expertm.hu@gmail.com / info@expertm.hu

Általános fogalmak

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja

személyes adat vagy adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi

felhasználó:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Cookie tájékoztató

Általános leírás

Amikor a Felhasználók egy Weboldalra látogatnak, akkor egy karaktersorozatot tartalmazó fájl, vagy fájlok, kerülhetnek / kerülnek lementésre az eszközön, amin a Weboldalt használta, erre mondjuk azt, hogy a böngésző mentette a cookie – kat az oldalon, ezzel a felhasználó egyedileg azonosíthatóvá válik.

A weboldal készítők, üzemeltetők ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. Erről a felhasználót tájékoztatni kell, ami úgy oldható meg, hogy egy, a Weblapon megjelenő / felugró ablak segítségével tájékoztatja erről a Felhasználót. A cookie magyar terminológiában sütiként ismert.

Megkülönböztetünk állandó vagy ideiglenes típusú cookie-t:

1. Állandó cookie: meghatározott ideig tárolódik, vagy addig, amíg azt a Felhasználó nem törli, vagy tiltja le. Ezek a cookie – k 365 napig tárolódnak, vagy addig a Felhasználó az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint ezt vissza nem vonja.

2. Ideiglenes cookie: automatikusan törlődik a böngésző bezárása után, vagy az adott munkamenet (session) végével (pl.: kijelentkezés a rendszerből).

A cookie – k célja:

 1. felhasználói élmény növelése a gyűjtött statisztikák alapján
 2. személyre szabott, kedvezőbb szolgáltatások nyújtása
 3. felhasználó azonosítása
 4. látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése


Statisztikai cookie – k a használattal kapcsolatban

A Weblap a Google Analytics rendszerét használja a látogatottsági statisztikák mérésére, melynek mérések eszköze a Felhasználók eszközein elhelyezett statisztikai információkat gyűjtő cookie – k. Ezeknek a statisztikai jellegű információknak a Weblap további fejlesztésénél és a felhasználói élmény növelésénél van nagy szerepe.
A cookie – ban rögzített, látogatottságára és használatra vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a látogató IP címével együtt) a Google szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.


Célzott, vagy reklám cookie, harmadik féltől származó cookie - k

A Weblap, illetve a Weboldalon keresztül az Szolgáltatók külső szolgáltatók (Google Analytics/Adwords, illetve Facebook, Instagram) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a külső szolgáltatók hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el.
A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken.


Munkamenet cookie

A munkamenet (session) cookie – k nélkülözhetetlenek a Weblapon történő navigáláshoz, a rendszer funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ugyanakkor a munkamenet cookie – k semmilyen szempontból nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, melyekkel azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után ezek a sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.


Funkcionális cookie

A funkcionális cookie – k figyelik, hogy ki, milyen eszközzel nyitotta meg a Weblapot, továbbá kényelmi funkciókat biztosítanak, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit: (felhasználónév és jelszó megjegyzése, választott nyelv megjegyzése, stb…), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat biztosíthasson.
Ezek a cookie-k nem követik a Felhasználó más honlapokon folytatott tevékenységét és a Szolgáltató nem használja olyan célra, hogy hirdetéseket küldjön más oldalakon keresztül.


A Weblap a következő cookie – kat használja

Cookie neve Cookie célja Cookie tárolásának határideje
feedexpert_session Munkamenet azonosító a Weblap alapműködésének funkcionalitásához, a Weblapra történő bejelentkezéshez. Ha ez a cookie nincs engedélyezve, akkor a rendszer használata lehetetlenné válik. A bejelentkezési nevet és kulcsot tartalmazza megfelelő titkosítással. Személyes információkat nem gyűjt. Böngésző bezárásáig, illetve a rendszerből való kijelentkezés idejéig.
XSRF-TOKEN A weboldal biztonságát növelő cookie, melynek célja, hogy egy http kérést ne tudjanak meghamisítani. Oldal frissítésig / http kérés küldéséig érvényes.
1P_JAR Google által alkalmazott Cookie, melyen keresztül weboldal statisztikai és konverzió mérési információkat gyűjtenek anonim módon. Személyes információkat nem gyűjt. 1 hónap
CONSENT A Google Maps térképi megjelenítéshez szükséges. Személyes információkat nem gyűjt. 20 év
_ga Google Analytics cookie, melyet látogatószám mérésre és használt eszközök jellemzőinek mérésére használt a Google. Személyes információkat nem gyűjt. 2 év
cookieControlPrefs Ez a cookie tárolja, hogy a látogató milyen típusú cookie – kat engedélyezett az oldalon 1 nap

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatfeldolgozás Adatok
Takács Miklós EV 3534 Miskolc, Árpád 70. Ügyfélnyilvántartás, online szolgáltatás biztosítása Teljes név, E-mail cím, Adószám, Számlázási adatok, Postázási adatok, Webshop csatlakozási adatok, Webshop termékadatok
Könyvelő (foly.) Könyvelő (foly.) Online szolgáltatás rendelések könyvelése Vásárló számlakiállításhoz szükséges adatai: Számlázási név; Számlázási cím; Adószám; Szolgáltatás megnevezése; Szolgáltatás ára
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. Fizetős online szolgáltatásokról számla kiállítás és küldés Vásárló számlakiállításhoz szükséges adatai: Számlázási név; Számlázási cím; Adószám; Szolgáltatás megnevezése; Szolgáltatás ára
Google 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA Analytics és remarketing mérések IP cím
Facebook Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Analytics és remarketing mérések IP cím

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre

Funkció Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
Hírlevél feliratkozás a https://expertm.hu oldalon. Érintett hozzájárulása A rendszer működéséig, működtetéséig, vagy amíg az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelmét el nem küldi. E-mail cím Reklám ajánlatok, akciós szolgáltatások küldése elektronikus üzenet formájában.
Általános tartalmú, bárki által használható üzenet küldés a https://expertm.hu oldalon. Érintett hozzájárulása A rendszer működéséig, működtetéséig, vagy amíg az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelmét el nem küldi. Teljes név; E-mail cím; Üzenet Az Ügyfélszolgálat / HelpDesk általi üzenet megválaszolása.
Regisztráció és bejelentkezés a https://feed.expertm.hu oldalon. Érintett hozzájárulása A rendszer működéséig, működtetéséig, vagy amíg az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelmét el nem küldi. E-mail; Jelszó Egyedi felhasználói fiók biztosítása, hogy a Weboldal szolgáltatásaival összefüggésbe hozható információkat, állományokat az érintett online módon, 0-24 elérhesse.
Az Ügyféltámogatás / HelpDesk felületen keresztül küldött megkeresés a https://feed.expertm.hu oldalon. Érintett hozzájárulása A rendszer működéséig, működtetéséig, vagy amíg az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelmét el nem küldi. Teljes név; E-mail cím; Kategória; Bejelentés tárgya; Sürgősség; Üzenet A Weblap szolgáltatásait használó érintettek részére online HelpDesk rendszer üzemeltetése, melynek célja a rendszer szolgáltatásaival, használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Az Ügyfélfiókban megadott adatok (postázási és számlázási adatok, céginformációk) a https://feed.expertm.hu oldalon. Szerződés teljesítés A PTK. – ban meghatározott határidőig. Alapadatok: E-mail cím, Adószám; Postázási adatok: Teljes név / Cégnév, Ország, Ir. szám, Település, Pontos cím, Házszám.; Számlázási adatok: Teljes név / Cégnév, Ország, Ir. szám, Település, Pontos cím, Házszám. Szolgáltatások teljesítése. Megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek biztosítása, pl.: elektronikus számlakiállítás és számlaküldés az érintett részére.
Az Érintett által üzemeltetett Webáruház(ak) API csatlakozási adatai Érintett hozzájárulása A rendszer működéséig, működtetéséig, vagy amíg az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelmét el nem küldi. Áruház URL; API kezelő; API URL; API felhasználónév; API kulcs A rendszer alapját biztosító, automatizált szolgáltatások engedélyezéséhez és működéséhez szükséges.

A Felhasználó által rögzített webáruház csatlakozási információk, termékadatok, azok kezelése, felhasználása

A Szolgáltató, mint a teljes Weblap rendszer tulajdonosa és üzemeltetője az alábbiakat jelenti ki a Felhasználók által megadott Webáruház adataival, az automatizmusok által letöltött termékadatokkal kapcsolatban:

A FeedExpert:

 1. a letöltött termék adatokat sohasem publikálja harmadik fél számára, kizárólag a termék feed állomány generálásához használja fel a letöltött termék adatokat

 2. a letöltött termék adatokat sohasem publikálja harmadik fél számára, kizárólag a termék feed állomány generálásához használja fel a letöltött termék adatokat

 3. sohasem módosítja a Felhasználók webshopjában található termék adatokat és egyéb bármilyen jellegű adatot, információt

Jogok

A hozzáférés joga

Minden érintett jogosult, hogy konkrét visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatait kezelik-e, illetve, ha igen, akkor jogosult rá, hogy a rendeletben részletezett személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférés joga

Minden érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.

A törléshez való jog

Minden érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül (amennyiben annak törvényileg akadálya nincs).

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Minden érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Panaszkezelés

A Szolgáltató mindent megtesz szolgáltatásainak zavartalan és kiváló működése érdekében, ugyanakkor előfordulhatnak nem várt helyezetek, esetek, melyek megoldását mindig elsődleges feladatunknak tekintjük.

Arra biztatjuk a Felhasználókat, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén elektronikus formában, írásban vegyék fel a FeedExpert Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot.

Minden panaszbejelentést, észrevételt kizárólag e - mail üzenet formájában, vagy a HelpDesk felületen keresztül tudunk feldolgozni. Sem telefonos, sem postai, sem személyes csatornát nem biztosítunk a felmerült kérdések, észrevételek megoldására.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba a Weblapot üzemeltetővel az oldalon megadott kapcsolati adatokon keresztül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét az Adatkezelő honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.